Kzezszuy

2017-04-25 unasukeCreated on 2017-04-25 by unasuke

    今日やったこと

    • terraform

    terraform

    4日目。

    めんどくさい作業を残して。明日は息止めてガッと。