Kzezszuy

2019-02-10 unasukeCreated on 2019-02-10 by unasuke

  今日やったこと

  • 寿司
  • エンジニアリング組織論への招待

  寿司

  そんなことある??????

  エンジニアリング組織論への招待

  多分2/3くらいまで読めた。