Kzezszuy

2019-03-15 unasukeCreated on 2019-03-15 by unasuke

    今日やったこと

    • 前職飲み

    前職飲み

    前職メンバーと飲み会。いい話が飛び交っていい話。