Kzezszuy

2019-06-28 unasukeCreated on 2019-06-28 by unasuke

    今日やったこと

    • python

    python

    venv理解した!!!!!